صفحه اصلی
ﺳﻪشنبه, 06 آذر 1397
84

میلاد مسعود حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام پیشاپیش مبارک

مَن زارَ عَبدالعَظیمِ الحَسَنی(ع) بِرِی کَمَن زارَ الحُسَین(ع) بِکَربَلا حضرت امام هادی علیه السلام به مردی از اهالی ری فرمودند : اگر قبر عبدالعظیم (ع) را در شهر ری زیارت کنید چنان است که گویی امام حسین علیه السلام را در کربلازیارت کرده اید.

میلاد مسعود حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام پیشاپیش مبارک


مَن زارَ عَبدالعَظیمِ الحَسَنی(ع) بِرِی کَمَن زارَ الحُسَین(ع) بِکَربَلا 
 حضرت امام هادی علیه السلام به مردی از اهالی ری فرمودند : اگر قبر عبدالعظیم (ع) را در شهر ری زیارت کنید چنان است که گویی امام حسین علیه السلام را در کربلازیارت کرده اید.

مستدرک الوسائل٬ جلد سوم٫ صفحه ۶۱۶

میلاد مسعود حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام پیشاپیش مبارک