صفحه اصلی
چهارشنبه, 22 فروردین 1397
846

حضور معاون محترم مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ری در مجتمع حکمت

حضور ارزشمند جناب آقاي يزدان پناه معاون محترم مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ری به همراه و جناب آقای حسینی معاون محترم آموزش ابتدایی و جناب آقای شجاع کارشناس محترم مدارس غیر دولتي در مجتمع آموزشي حكمت

حضور معاون محترم مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ری در مجتمع حکمت

حضور ارزشمند
جناب آقاي يزدان پناه معاون محترم مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ری به همراه و جناب آقای حسینی معاون محترم آموزش ابتدایی  و جناب آقای شجاع کارشناس محترم مدارس غیر دولتي در مجتمع آموزشي حكمت حضور يافته و از نزديك با فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس حكمت آشنا شدند.
در اين بازديد مدير عامل محترم مجتمع در خصوص تاريخچه و برنامه هاي در دست اجرا مدارس پسرانه و دخترانه حكمت و همچنين اقدامات صورت گرفته در خصوص سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،توضيحات مبسوطي را بيان كردند كه مورد استقبال و توجه مهمانان ارجمند قرار گرفت .
در ادامه جناب آقاي يزدان پناه و هئيت همراه از دوره هاي تحصيلي مدارس حكمت و فضاهاي ايجاد شده بازديد كردند.

در پايان جناب آقاي يزدان پناه از تلاش هاي صورت گرفته در مجتمع آموزشي حكمت و مدارس وابسته به ويژه  در زمينه برگزاري كلاس هاي ضمن خدمت  کارکنان و همچنين برنامه هاي انجام شده در خصوص اجراي سند تحول بنيادين تقدير و تشكر كردند.