صفحه اصلی
پر بیننده ترین ها
شنبه, 28 بهمن 1396
7908

دارنده استاندارد ايزو در مديريت كيفيت

مدارس حكمت تنها مجموعه دارای ایزو در جنوب تهران

دارنده استاندارد ايزو در مديريت كيفيت

پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ مدرسه ، می‌تواند به بهبود خدمات به اولیا و دانش آموزان مدارس کمک نموده و افزایش رضایتمندی دانش آموزان را در پی خواهد داشت.

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ مدرسه :
– اندازه‌گیری رضایتمندی دانش آموزان و اولیا و اقدام جهت بهبود.
–برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات باکیفیت به دانش آموزان مدرسه
– بهبود در ارائه خدمات به دانش آموزان با مشخص شدن فعالیت‌ها وظایف کارکنان.
– کاهش عدم انطباق‌ها در خدمات ارائه‌شده
– بررسی وضعیت عملکرد فرآیندهای مدرسه با توجه به شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری مشخص‌شده
– ایجاد نظم و انضباط با شفاف شدن مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان در ارائه خدمات به دانش آموزان.